My family names

Family names I research and the areas of Poland they came from:

  • Mierzejewski: Tomasze, Goworowo, Borowice, Czerwin (Mazowieckie)
  • Plenzler/Plencner: Wiorek (Poznan)
  • Przybylski/Przybyl/Przybyla: Chomętowo (Kujawasko-Pomorskie), 
  • Rochowiak: Zydowo, Gorzyce, Chomętowo (Kujawasko-Pomorskie), Wilczyn (Wielkopolskie, Poznan region)
  • Mazany: Zydowo, Gorzyce (Kujawasko-Pomorskie)
  • Dauer: Czapury (Poznan region)
  • Lisiecki: Wiorek (Poznan region)
  • Aumiller: Wiorek, Czapury (Poznan region)
  • Remlein: Wiorek, Czapury (Poznan region)